PBR Audit


Badania sprawozdań Warszawa Audyty finansowe Gdańsk Due diligence Sprawozdania finansowe Audyty finansowe Gdańsk Due diligence Sprawozdania finansowe
About us Services Partners

Contacts

Dane teleadresowe

PBR AUDIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: ul. Władysława Sikorskiego 33A/47; 05-091 Ząbki
KRS: 0000695000 - Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIV Wydz. Gosp. KRS
REGON: 368294232
NIP: 1251661550
Kapitał zakładowy 5.000 PLN
Numer KIBR: wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych nr 4163


PBR AUDIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k

Siedziba: ul. Puławska 12/3; 02-566 Warszawa
KRS: 0000366568 - Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIII Wydz. Gosp. KRS
REGON: 141055954
NIP: 5213452177
Kapitał zakładowy 110.100 PLN
Numer KIBR: wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych nr 3270
tel. +48 22 212 82 66; fax: +48 22 212 82 67
e-mail: biuro@pbraudit.pl lub formularz kontaktowy


Biuro w Ząbkach

ul. Władysława Sikorskiego 33A/47
05-091 Ząbki

Biuro w Gdańsku

ul. Marynarki Polskiej 136A lok. 74
80-865 Gdańsk


Prośba o ofertę

Klikając na poniższy link i uzupełniając w kilku krokach podstawowe informacje dotyczące Twojej firmy możesz prosić o otrzymanie oferty.
Zapytanie ofertowe

Copyright ©2019 PBR AUDIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, All Rights Reserved.