PBR Audit


Research reports Warsaw Financial audits Gdańsk Due diligence Financial Statements Financial audits Gdańsk Due diligence Financial Statements
Services Partners

Contacts

Contact details

PBR AUDIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Office: ul. Władysława Sikorskiego 33A/47; 05-091 Ząbki
KRS: 0000695000 - Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIV Wydz. Gosp. KRS
REGON: 368294232
NIP: 1251661550
Kapitał zakładowy 5.000 PLN
Numer KIBR: wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych nr 4163


PBR AUDIT Biegli Rewidenci Sp. z o.o.
(dawniej: PBR AUDIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.)

Office: ul. Puławska 12/3; 02-566 Warszawa
KRS: 0001080719 - Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIII Wydz. Gosp. KRS
REGON: 141055954
NIP: 5213452177
Kapitał zakładowy 10.100 PLN
Numer KIBR: wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych nr 3270
tel. +48 22 212 82 66; fax: +48 22 212 82 67

e-mail: biuro@pbraudit.pl or Contact form


Office in Ząbki

ul. Władysława Sikorskiego 33A/47
05-091 Ząbki

Office in Gdańsk

ul. Marynarki Polskiej 136A lok. 74
80-865 Gdańsk
Copyright ©2023 PBR AUDIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, All Rights Reserved.