PBR Audit


Badania sprawozdań Warszawa Audyty finansowe Gdańsk Due diligence Sprawozdania finansowe Audyty finansowe Gdańsk Due diligence Sprawozdania finansowe
Usługi Partnerzy

Usługi

Badanie sprawozdań finansowych

Prowadzimy badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw połączone często z weryfikacją pakietów konsolidacyjnych przygotowanych na potrzeby jednostek dominujących. W ramach naszych usług oferujemy wsparcie merytoryczne w procesie przygotowania sprawozdania finansowego / pakietu konsolidacyjnego oraz jego przekształceniem na inne standardy rachunkowości. Biegły rewident odpowiedzialny za badanie jest zawsze dostępny dla klienta na każdym jego etapie.

Konsolidacja sprawozdań finansowych

Jednostki dominujące grup kapitałowych zobowiązane do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego lecz nie posiadające odpowiednio wykwalifikowanego personelu mogą liczyć na nasze wsparcie merytoryczne w procesie konsolidacji. Nasza usługa może polegać na kompletnym przygotowaniu sprawozdania skonsolidowanego i dokumentacji konsolidacyjnej lub też jedynie na nadzorowaniu tego procesu lub przeszkoleniu osób wykonujących konsolidację.

Przeglądy księgowe due diligence

Przeprowadzamy przeglądy księgowe spółek będących przedmiotem zainteresowania naszych klientów inwestujących w Polsce. Są to zarówno przeglądy kompleksowe jak i dotyczące jedynie niektórych wytypowanych przez klienta obszarów rachunkowości.

Wspieranie implementacji MSSF

We współpracy z klientami zobowiązanymi do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnych z MSSF, dokonujemy identyfikacji obszarów wymagających zmian w zakresie wyceny i prezentacji. Przygotowujemy modele konwersji sprawozdań finansowych na MSSF oraz propozycje zmian stosowanych procedur księgowych. Proponowane przez nas rozwiązania pozwalają naszym klientom na pełne wdrożenie MSSF lub jedynie przygotowywanie opcjonalnych sprawozdań finansowych zgodnych z MSSF.

Więcej o naszych usługach

Nasz portfel klientów składa się z małych i średnich przedsiębiorstw działających w następujących branżach:

 • działalność developerska i zarządzanie nieruchomościami

 • chemia budowlana

 • usługi budowlane w zakresie wentylacji i klimatyzacji

 • elektronarzędzia

 • rozwiązania informatyczne dla sieci hotelowych i gastronomicznych

 • optyka okularowa

 • dostaw konsultantów IT

Ponadto nasi partnerzy mają doświadczenie w obsłudze podmiotów z następujących branż:

 • budownictwo

 • usługi doradcze

 • przemysł spirytusowy

 • usługi telekomunikacyjne

 • wydawnictwa

 • handelCopyright ©2023 PBR AUDIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, All Rights Reserved.