PBR Audit


Badania sprawozdań Warszawa Audyty finansowe Gdańsk Due diligence Sprawozdania finansowe Audyty finansowe Gdańsk Due diligence Sprawozdania finansowe
Usługi Partnerzy

Polityka prywatności

Właścicielem strony internetowej www.pbraudit.pl jest:

PBR AUDIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Poniżej przedstawiamy szereg informacji, związanych z przetwarzaniem danych. Prosimy o uważne zapoznanie się z nimi.

RODO - ważne informacje

Administratorem danych osobowych jest PBR AUDIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 12/3, dalej zwany „PBR AUDIT”. Z administratorem można kontaktować się:
pocztą na adres: ul. Puławska 12/3; 02-566 Warszawa
pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro(at)pbraudit.pl
telefonicznie na numer: +48 22 212 82 66

Dane osobowe będą przetwarzane w niezbędnym zakresie w następujących celach:

Cel przetwarzania danych:

Oferty

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych: (Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez BZ Consulting/ Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata). Administrator nie może przetwarzać danych w celu wytworzenia oferty w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Co to są pliki "cookies"?

Pliki "cookies" to małe pliki tekstowe, które są umieszczane w komputerze użytkownika, kiedy odwiedza witryny internetowe. Są one powszechnie stosowane do obsługi stron internetowych lub by zapewnić ich sprawniejsze działanie, a także przekazywać informacje właścicielom tych witryn.

Stosowanie plików cookie jest obecnie standardem dla większości witryn internetowych. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może nimi zarządzać i kontrolować je poprzez przeglądarkę. Można je też likwidować, usuwając z „historii przeglądania” (pamięci cache) przy wyjściu z danej strony.Copyright ©2023 PBR AUDIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, All Rights Reserved.